Serveis

Assesoria Laboral

Oferim orientació sobre les bases de la relació laboral (Estatut dels Treballadors, convenis col·lectius, etc.), sobre els diferents tipus de contracte laboral i les seves peculiaritats, i sobre les accions protectora i recaptadora de la Seguretat Social.

 • Alta d’empreses a la Seguretat Social
 • Obertura centres de treball
 • Càlcul de costos salarials
 • Afiliació de treballadors
 • Altes i baixes de treballadors
 • Contractes de treball i pròrrogues
 • Confecció de nòmines i cotització a la TGSS
 • Certificats de retencions
 • Tramitació d’accidents de treball
 • Inspeccions de treball i de PRL
 • Demandes de treball, conciliacions i EREs
 • Sol·licitud de certificats de la Seguretat Social
 • Tràmits d’estrangeria
 • Prevenció de Riscos Laborals

Assessoria Comptable

Oferim orientació sobre la realització d’un pla comptable que permeti el seguiment dels recursos de l’empresa, entitat o professional i la seva gestió més eficaç.

 • Confecció de la comptabilitat general
 • Confecció dels llibres d’IVA
 • Confecció i presentació de llibres oficials al Registre Mercantil
 • Confecció i presentació dels comptes anuals
 • Assessorament general
 • Anàlisi econòmic i financer

Assessoria Fiscal

Oferim orientació sobre la normativa fiscal d’empreses, entitats i professionals, i els efectes de la legislació tributària sobre la seva gestió.

 • Alta d’inici d’activitat
 • Alta d’obligacions fiscals
 • Confecció de la declaració trimestral i anual de l’IVA
 • Confecció de la declaració trimestral i anual de retencions de lloguers
 • Confecció de la declaració trimestral i anual de retencions de l’IRPF
 • Confecció de pagaments fraccionats
 • Declaració anual d’operacions amb tercers
 • Impost sobre la renda de les persones físiques
 • Impost de societats
 • Certificats de retencions
 • Sol·licitud de certificats a l’Agència Tributària

Assegurances

Et tramitem la teva assegurança de la millor qualitat segons les teves necessitats.

 • Responsabilitat Civil
 • Protecció de dades
 • Cotxe
 • Danys
 • Comerços
 • Llar
 • Comunitats

Altres serveis

 • Trànsit
 • Assessorament jurídic
 • Tràmit d’herències

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


© 2021 Assessoria Lajusticia - Contacta - Avís legal - Protecció de dades - Disseny web