Laboral

Oferim orientació sobre les bases de la relació laboral (Estatut dels Treballadors, convenis col·lectius, etc.), sobre els diferents tipus de contracte laboral i les seves peculiaritats, i sobre les accions protectora i recaptadora de la Seguretat Social.

 • Alta d’empreses a la Seguretat Social
 • Obertura centres de treball
 • Càlcul de costos salarials
 • Afiliació de treballadors
 • Altes i baixes de treballadors
 • Contractes de treball i pròrrogues
 • Confecció de nòmines i cotització a la TGSS
 • Certificats de retencions
 • Tramitació d’accidents de treball
 • Inspeccions de treball i de PRL
 • Demandes de treball, conciliacions i EREs
 • Sol·licitud de certificats de la Seguretat Social
 • Tràmits d’estrangeria
 • Prevenció de Riscos Laborals

Si tens alguna altra consulta posa’t en contacte amb nosaltres o vine’ns a veure, t’atendrem amb molt de gust.


© 2021 Assessoria Lajusticia - Contacta - Avís legal - Protecció de dades - Disseny web